0

تعبیر خواب جوی آب

تعبیر خواب جوی آب

تعبیر خواب جوی آب

با تعبیر خواب جوی آب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب جوی آب

ابن سیرین گوید جوی آب در خواب چون آب خوش طعم بود و پاکیزه دلیل که زندگانی او خوش است. اگر بیند از جویی مجهول آب صافی می خورد و این کس در سفر است یا در جایگاهی بیگانه دلیل که در کاری مجهول مشغول شود و عمر خود را دراز گذارد و به مقدار آن آب که در خوی خورده بود منفعت یابد و اگر آب جوی شور و تلخ و ناخوش بود دلیل بر تلخی معیشت و زندگانی او.


موارد پیشنهادی


ابن سیرین گوید جوی در خواب اصل جوی و کیل است که مقرب شود و اگر کسی آب جوی روان و صافی بیند دلیل که مقرب شود و اگر کسی جوی را روان و صاف بیند دلیل که کار وی روان کرده شود. اگر بیند آب جوی تیره است دلیل که کارش تباه و بی نظام شود بهر جای که آب جوی بیند دلیل که وکیل ناحیه شود و هر زیاده و نقصان که در جوی است به وکیل باز گردد. اگر بیند بر تختی نشسته است در زیر آب تخت آن روان است که دولت و اقبال روی به وی نهد و احوال دو جهانی وی نیکو شود. اگر بیند که در جوی آب صافی نشست دلیل که از غم فرج یابد و اگر بیمار است شفا یابد واگر وام دارد است وامش گذارده شود و اگر در سفر است زود باز آید.

جابر مغربی گوید جوی در تأویل مردی محتشم با منفعت اگر بیند که آب جوی برداشت دلیل که به قدر آن از مردی محتشم مال یابد و جوی خورد زندگانی بود الله و اعلم بالصواب.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن جوي آب روان در خواب بسيار نيکو و مبارک است مخصوصاً اگر آب آن جوي صاف و روشن و زلال باشد و زوائدي مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد. ديدن چنين جوئي در خواب روبه روئي با جوشش و تبلور زندگي است و خواب ما از يک استمرار و تداوم مطلوب و دل نشين خبر مي دهد که با سلامت و خرمي و خوشي همراه است. در هر صورت ديدن جوي آب روان و روشن و زلال خوب است مگر اين که کدر و تاريک و عفن باشد.

حضرت دانيال گويد آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه


بیشتر بخوانید: با کودکتون لجبازی نکنید


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + یازده =

مشاهده بیشتر