0

تعبیر خواب توت

تعبیر خواب توت

تعبیر خواب توت

تعبیر خواب توت، توت شیرین را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب توت

خوردن این میوه در خواب روزی است و خوردن شاتوت غم و اندوه است.

ابن سیرین گوید توت شیرین به هنگام خود خوردن دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند نیکوتر است و اگر نه به وقت آن بود دلیل بر غم و اندوه کند.

کرمانی گوید اگر بیند توت شیرین می خورد دلیل که از مردی جوانمرد صلت و عطا یابد. اگر بیند که شاتوت همی خورد دلیل که غمگین و متفکر شود.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن توت در خواب بر سه وجه است اول مال دوم منفعت از کسب خویش سوم منازعه از بهر زن.


بیشتر بخوانید:


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر