0

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

با تعبیر خواب تاریکی از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب تاریکی

محمد ابن سیرین گوید تاریک در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو دلد دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنایی مبدل شد دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود.


بیشتر بخوانید: آیا ماه روی رفتار انسان تأثیر می گذارد؟


کرمانی گوید اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنایی شد و دیگر بار به تاریکی شد دلیل که این منافق بود قوله تعالی:”و اذا اظلم علیهم قالو و لو شاء” .

جابر گوید تاریکی به خواب غم و اندوه است اگر دید که هوا سخت تأویل شد دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود و اگر بیند هوا روشن است و تاریکی ابر ناگهان پدید آمد دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود.

حضرت صادق (ع) فرماید تاریکی در خواب بر پنج وجه است اول کفر دوم تحیر سوم فرو بستن کار چهارم بدعت پنجم در ضلالت افتادن

اسمعیل اشعث گوید اگر به خواب دید از تاریکی به روشنایی آمد دلیل که از درویشی به توانگری افتد و از غم فرج یابد و کار بر وی گشاده شود و از راه ضلالت دور بود.


مطالب مرتبط:


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 15 =

مشاهده بیشتر