0

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج

با تعبیر خواب تاج از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب تاج

محمدابن سیرین گوید تاج در خواب دیدن پادشاه را ملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکویی حال. اگر بیند بر سر تاج داشت از رز و مرصع دلیل که قدری بلند و منزلتی عظیم یابد و لیکن در دین و راه شریعت ضعیف است اگر این خواب را زنی دید دلیل که شوهری کند صاحب حشمت و جاه در شغل دنیا.


بیشتر بخوانید: روش حل اختلافات زندگی مشترک


کرمانی گوید اگر بیند پادشاه بر سر وی تاج نهاد دلیل که او را از پادشاه کامروایی رسد. اگر بیند پادشاه تاج به وی داد و او بر سر نهاد دلیل که زن توانگر خوب روی بخواهد و از او کام دل و داد یابد. اگر بیند تاج از سر او بیفتاد و بشکست دلیل که زن را طلاق دهد و اگر کسی بیند تاج از سر وی برگرفته شد دلیل که زن از وی جدا شود و اگر بیند تاج از سر وی بیفتاد و بشکست دلیل که زن او بمیرد یا کسی از اهل بیت او بیمرد و از دنیا رحلت کند.

حضرت صادق (ع) فرماید اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد دلیل که شوهر کند و اگر شوهر دارد دلیل که بر زنان مهتر شود. اگر زنی تاج از سر او گرفتند دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طلاق دهد. اگر دید تاج مرصع به گوهر ها بر سر پادشاه نهاد دلیل که قریب پادشاه است و جاه و حرمت حاصل شود و او را حرمت بیفزاید.


مطالب مرتبط:

تعبیر خواب جدایی


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + یک =

مشاهده بیشتر