0

تعبیر خواب بوسه دادن

تعبیر خواب بوسه دادن

تعبیر خواب بوسه دادن

با تعبیر خواب بوسه دادن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب بوسه دادن

ابن سیرین گوید اگر کسی بیند کسی را بوسه داد دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است و اگر آن کس مجهول بود دلیل که از جایی که طمع ندارد خیر و منفعت بیند. اگر بیند معروفی او را بوسه داد دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب برنج در خواب


کرمانی گوید اگر بیند مردی را به شهوت بوسه می داد دلیل که از بهر مرده خیر کند یا او را به دعای خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وی را بوسه می داد دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند که کسی وی را بوسه میداد دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر به خلاف این بیند دلیل که مراد و مقصود نیابد.


حتماً بخوانید: تعبیر خواب مرده زنده شدن


حضرت صادق (ع) فرماید بوسه دادن دلیلش بر چهار وجه است. اول خیر و منفعت دوم حاجت روایی سوم بر دشمن ظفر یافتن چهارم سخن خوش شنیدن.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر