0

تعبیر خواب برهنگی

تعبیر خواب برهنگی

تعبیر خواب برهنگی

با تعبیر خواب برهنگی از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب برهنگی

تعبیر خواب برهنگی

محمد بن سیرین گوید اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد دلیل که حج طلب کند و اگر بیننده خواب مردی مستور بود گناهش عفو گردد و اگر صالح نباشد دلیلش بد بود.

کرمانی گوید اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود دلیل بر غم و اندوه است و اگر بیند ازاری بر میان بسته بود دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود.

جابر مغربی گوید برهنگی در خواب محنت و رسوایی است اما اگر عورت را پوشیده بیند مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود.

حضرت صادق(ع) فرماید برهنگی در خواب مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوایی است.


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =

مشاهده بیشتر