انواع رنگ رخساره در خواب دیدن

انواع رنگ رخساره در خواب دیدن

رخساره ابن سیرین گوید که رخساره در خواب دیدن دلیل بر روشنایی مردم بود اگر بینا۔ رخساره اوصاف و پاکیزه است در میان مردمان مشهور گردد و بزرگی یابد و اگر بیند که رخساره او زرد یا سیاه است تأویلش بر خلاف این است کرمانی گوید که رخساره در خواب آرایش مردم و کدخدائی او است اگر در رخساره عیبی بیند دلیل که در کدخدائی و آرایش او نقصان رسد جابر گوید اگر بیند بر رخساره او موی بود دلیل که وام دار گردد اگر بیند رخساره او سرخ و پاکیزه بود دلیل که شادمان و خرم گردد اگر بیند که رخساره او زرد بود دلیل بود که بیمار گردد و اگر بیند که رخساره او سیاه و تیره است دلیل که از جهت عیال او را غم و اندوه رسد حضرت صادق ع فرماید که رخساره در خواب دلیل بر نیکوئی حال و شادی مردم کند و زشتی رخساره دلیل بر غم و اندوه و بیماری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + دو =

پست بعدی

ارتباط قرص ضد بارداری و میگرن

پ نوامبر 5 , 2020
ارتباط قرص ضد بارداری و میگرن سردردهای میگرنی اغلب یک […]
ارتباط قرص ضد بارداری و میگرن

ممکن است بپسندید