0

انواع رنگ رخساره در خواب دیدن

انواع رنگ رخساره در خواب دیدن

انواع رنگ رخساره در خواب دیدن

انواع رنگ رخساره در خواب دیدن

رخساره ابن سیرین گوید که رخساره در خواب دیدن دلیل بر روشنایی مردم بود اگر بینا۔ رخساره اوصاف و پاکیزه است در میان مردمان مشهور گردد و بزرگی یابد و اگر بیند که رخساره او زرد یا سیاه است تأویلش بر خلاف این است کرمانی گوید که رخساره در خواب آرایش مردم و کدخدائی او است اگر در رخساره عیبی بیند دلیل که در کدخدائی و آرایش او نقصان رسد جابر گوید اگر بیند بر رخساره او موی بود دلیل که وام دار گردد اگر بیند رخساره او سرخ و پاکیزه بود دلیل که شادمان و خرم گردد اگر بیند که رخساره او زرد بود دلیل بود که بیمار گردد و اگر بیند که رخساره او سیاه و تیره است دلیل که از جهت عیال او را غم و اندوه رسد حضرت صادق ع فرماید که رخساره در خواب دلیل بر نیکوئی حال و شادی مردم کند و زشتی رخساره دلیل بر غم و اندوه و بیماری کند.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر