تعبیر وزیر بودن در خواب

تعبیر وزیر بودن در خواب

با تعبیر وزیر بودن در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر وزیر بودن در خواب

اگر بیند در خواب که وزیر پادشاهی بود دلیل دولت است و اگر آن پادشاه بد بود تأویلش به خلاف این است اگر بیند که وزیری او را کلاه و خلعت داد دلیل که بر مردم حاکم شود اگر بیند که وزیر در خانه او آمد دلیل غم است از قبل پادشاه. اگر با وزیر طعام می خورد دلیل بزرگی بود اگر بیند که خانه وزیر بیفتاد وزیر بیمار گردد یا پادشاه وزیر را معزول کرد یا اسبش لگد زد یا از ستور بیفتد یا کارش به سر زد این همه دلیل بر عزل وزیر است.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن وزارت کردن در خواب چهار وجه است اول آنکه بیند که چشم او ماه گشته بود دوم آنکه بیند که چشم او دجله بود سوم آنکه بیند که پادشاه کمری بر میان بست چهارم آنکه بیند که یکی از ائمه نامی بر سر او نهاد این چهار دیدن دلیل بر وزارت است.


بیشتر بخوانید: 


 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

نحوه تمیز کردن طلا و جواهر

پ سپتامبر 26 , 2019
نحوه تمیز کردن طلا و جواهر با نحوه تمیز کردن […]
نحوه تمیز کردن طلا و جواهر

ممکن است بپسندید