تعبیر غرق شدن در خواب

تعبیر غرق شدن در خواب

با تعبیر غرق شدن در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر غرق شدن در خواب

غرق شدن معمولاً آن گونه که ما انتظارش را داریم بوجود نمی آید و همیشه آن علائم که در ذهن ماست را نخواهد داشت. در آمریکا در هر روز به علت غرق شدگی ده نفر جان خود را از دست می دهند که بیشتر آن ها کودکان هستند. ولی معمولاً آن حالت پخش شدگی آب ناشی از دست و پا زدن و فریاد را مشاهده نخواهید کرد.

دکتر بینوفیس می گوید در بیشتر مواقع شما تقلای فرد را نمی بینید. احتمالاً چیزی را می بینید که روی آب شناور است یا با صورت بر سطح آب افتاده است.

در بعضی مواقع زمان های طلایی وجود دارند که اگر شما بتوانید در آن زمان این علائم را درک کنید شاید بتوانید جان افرادی را از مرگ نجات دهید.

ابن سیرین گوید اگر در خواب بیند در دریا غرق شد و بمرد دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

جابر گوید اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد دلیل که از کار دنیا که بدست آورده است باز دارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا چهارپایی از او غرق شد دلیل که در کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن غرق شدن به خواب بر چهار وجه است اول مال بسیار دوم اقبال در کارها سوم صحبت با مردم بد مذهب چهارم منفعت.


موارد پیشنهادی


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

قصه درمانی اسراف کردن

ش اکتبر 5 , 2019
قصه درمانی اسراف کردن با قصه درمانی اسراف کردن از […]
قصه درمانی اسراف کردن

ممکن است بپسندید