تعبیر خواب بوسه دادن

تعبیر خواب بوسه دادن

 

با تعبیر خواب بوسه دادن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب بوسه دادن

ابن سیرین گوید اگر کسی بیند کسی را بوسه داد دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است و اگر آن کس مجهول بود دلیل که از جایی که طمع ندارد خیر و منفعت بیند. اگر بیند معروفی او را بوسه داد دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب برنج در خواب


کرمانی گوید اگر بیند مردی را به شهوت بوسه می داد دلیل که از بهر مرده خیر کند یا او را به دعای خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وی را بوسه می داد دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند که کسی وی را بوسه میداد دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر به خلاف این بیند دلیل که مراد و مقصود نیابد.


حتماً بخوانید: تعبیر خواب آیینه


حضرت صادق (ع) فرماید بوسه دادن دلیلش بر چهار وجه است. اول خیر و منفعت دوم حاجت روایی سوم بر دشمن ظفر یافتن چهارم سخن خوش شنیدن.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

جاهای دیدنی گیلان

پ ژوئن 13 , 2019
جاهای دیدنی گیلان مسافرانی که به گیلان سفر می کنند […]
جاهای دیدنی گیلان

ممکن است بپسندید