تعبیرخواب صلوات فرستادن

تعبیر خواب صلوات فرستادن

صلوات فرستادن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است.

جابرمغربی گوید: اگر بیند که صلوات بسیار داد، دلیل است که حج بگذارد و گویند هر که به خواب صلوات داد، سنت رسول به جای آورده باشد.

 

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

چرا رنگ پرده کعبه به رنگ سیاه است؟

ش بهم ۲۷ , ۱۳۹۷
چرا پرده کعبه سیاه است؟/ نخستین بار چه کسى به کعبه سیاه پوشاند؟ یکی از سوالات اکثر حجاج سرزمین وحی پس از زیارت خانه خدا این است که چرا پرده خانه کعبه سیاه است؟ نخستین بار چه کسى به خانه کعبه سیاه پوشاند؟ به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه […]