درمان گرفتگی عضلات

درمان گرفتگی عضلات گرفتگی های عضلانی را معمولاً می توانید با اقدامات مراقبت از خود درمان کنید. پزشک می تواند تمرینات کششی را به شما نشان دهد که می تواند به شما در کاهش گرفتگی ادامه مطلب