شرایط نگهداری کاج مطبق

شرایط نگهداری کاج مطبق با شرایط نگهداری کاج مطبق از بخش گیاهان سایت تفریحی جیران همراه باشید. کاج مطبق جنسی از خانواده پیناسه می باشد که بلندی آن در انواع مختلف به 80 تا 170 سانتیمتر می رسد. از ادامه مطلب