خواص دارویی پونه

خواص دارویی پونه با خواص دارویی پونه از بخش گیاهان سایت تفریحی جیران همراه باشید. طبع: گرم و خشک عرق آن  بادشکن، صفرابر، آرام بخش سرفه و خلط آور، اثر محرک بر ترشحات معده و ادامه مطلب

مشاهده بیشتر