نرم افزار Cisco Packet Tracer 6.2

نرم افزار Cisco Packet Tracer 6.2 نرم افزار Cisco Packet Tracer 6.2 یک شبیه ساز شبکه های سیسکو است که نه تنها می تواند در بخش آموزشی مورد استفاده قرار گیرد بلکه می تواند شبیه سازی شبکه های کامپیوتری ادامه مطلب