تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب نردبان با تعبیر خواب نردبان از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. این وسیله دو قطعه چوب یا فلز بلند عمودی است که در میان آن‌ها به فاصله معیّن، چوب‌ها یا قطعات فلزی افقی ادامه مطلب