حکایت معراج حضرت محمد (ص)

حکایت معراج حضرت محمد (ص) حکایت معراج حضرت محمد (ص) – پیامبر اکرم (ص) را از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه ما باشید. پیامبر(ص) فرمود: من در مکه بودم که جبرییل نزد من آمد و گفت: «ای ادامه مطلب