سنجش رضایت جنسی

سنجش رضایت جنسی با سنجش رضایت جنسی از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. این پرسشنامه برای تعیین میزان رضایت جنسی شما در رابطه با همسرتان طراحی شده است. گرینه ها را با دقت بخوانید و از ادامه مطلب

کژ کاری های جنسی کدامند؟

کژ کاری های جنسی کدامند؟ با انواع کژ کاری های جنسی کدامند؟ از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. یکی از مهم ترین جنبه های زندگی زناشویی که آن را از روابط اجتماعی دیگر متمایز می کند، ادامه مطلب

راهکارهای درمان نارضایتی جنسی

راهکارهای درمان نارضایتی جنسی با راهکارهای درمان نارضایتی جنسی از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. زنان و مردان هر یک می توانند در درمان نارضایتی جنسی نقش مؤثری داشته باشند. اما از آنجایی که رابطه ی ادامه مطلب

اثر غذا بر قوای جنسی

اثر غذا بر قوای جنسی با اثر غذا بر قوای جنسی از بخش رژیم تغذیه مجله سلامت جیران همراه باشید. غالب ناتوانی ها، عاملی روانی دارد. شوهری که عوامل محیط در نحوه تفکرش تأثیر دارد ادامه مطلب

مشاهده بیشتر