مواد غذایی آلرژی زا

مواد غذایی آلرژی زا گروهی از هشت ماده غذایی حساسیت زا که اغلب به آنها Big-81 گفته می شود و شامل شیر، تخم مرغ، ماهی، صدف، آجیل، بادام زمینی، گندم و سویا است. این غذاها ادامه مطلب