ارتباط چاقی و سن بلوغ

ارتباط چاقی و سن بلوغ رشد زودرس خطی تغذیه کودکی بر الگوهای رشد خطی تأثیر می گذارد ، و برخی شواهد نشان می دهد که این الگوها ممکن است مربوط به زمان بلوغ جنسی باشد. ادامه مطلب

اهمیت تغذیه در سنین بلوغ

اهمیت تغذیه در سنین بلوغ تاثیر و اهمیت تغذیه در سنین بلوغ را از بخش رژیم و تغذیه سایت تفریحی جیران همراه ما باشید. تغذیه یکی از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر رشد بلوغ است. بلوغ مستلزم یک فرآیند ادامه مطلب

نشانه های بلوغ پسران

نشانه های بلوغ پسران با نشانه های بلوغ پسران از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. سن بلوغ برای دختران، ۱۱ سالگی و برای پسران، ۱۲ سالگی است اما هیچ جدول زمانی برای این پدیده مقرر نشده ادامه مطلب