طریقه خواندن نماز ظهر عاشورا

طریقه خواندن نماز ظهر عاشورا طریقه خواندن نماز ظهر عاشورا توسط امام حسین (ع) نشان دهنده اهمیت والای این فریضه است. طریقه خواندن نماز ظهر عاشورا به صورت نماز خوف بوده است. برای جامعه اسلامی ادامه مطلب