فضیلت سوره قدر

فضیلت سوره قدر با فضیلت سوره قدر از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید. امام باقر (ع) فرمودند: کسی که سوره قدر را با صوت و آواز بلند بخواند مانند آن کس باشد که ادامه مطلب

اهمیت شب قدر

اهمیت شب قدر چنان که درک شب قدر، کاری است مشکل، بیان جایگاه و «قدر» شب قدر عملی است دشوار که تنها راه یافتگان به آن شب عزیز می توانند واقعیت و حقیقت آن را ادامه مطلب