نشانه های بلوغ پسران

نشانه های بلوغ پسران با نشانه های بلوغ پسران از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. سن بلوغ برای دختران، ۱۱ سالگی و برای پسران، ۱۲ سالگی است اما هیچ جدول زمانی برای این پدیده مقرر نشده ادامه مطلب

مشاهده بیشتر