علت باقرالعلوم بودن امام باقر(ع)

علت باقرالعلوم بودن امام باقر(ع) با علت باقرالعلوم بودن امام باقر(ع) از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید. «باقر» به معناى شکافنده است; و باقر العلوم لقب کسى است که در تبین و توضیح علوم متفاوت، متبحر و ممتاز ادامه مطلب