تعبیر خواب کاسه

تعبیر خواب کاسه تعبیر خواب کاسه ، چوبی، قلعی و آبگینه و سیمین و زرین را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. کاسه گونه‌ای ظرف با دهانه باز است که معمولاً مدور بوده و لبه‌های بلندی دارد. از این ادامه مطلب