تاثیر و فواید اسم اعظم خداوند

تاثیر و فواید اسم اعظم خداوند با تاثیر و فواید اسم اعظم خداوند از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید. از آیات و روایات استفاده می‌شود که برخی از انسانها اسم اعظم را می‌دانستند؛ ولی مقدار بهره‌مندی ادامه مطلب

مشاهده بیشتر