فضیلت خواندن سوره مزمل

فضیلت خواندن سوره مزمل با فضیلت خواندن سوره مزمل از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید. 1.امام صادق(ع) فرمودند: کسی که در نماز عشا خود یا در آخر شب سوره مزمل را بخواند شب ادامه مطلب