شرایط نگهداری گل ژربرا

شرایط نگهداری گل ژربرا آشنایی و شرایط نگهداری گل ژربرا و نحوه ازدیاد این گل را از بخش گیاهان  سایت تفریحی جیران همراه ما باشید. نام علمی: Gerbera jamesonii نام تیره: Compositae نوع گیاه: علفی و دائمی ادامه مطلب

تکثیر و پرورش گل عنکبوتی

تکثیر و پرورش گل عنکبوتی آشنایی با تکثیر و پرورش گل عنکبوتی را از بخش گیاهان  سایت تفریحی جیران همراه ما باشید. گل عنكبوتی Spider flower گل عنکبوتی با نام علمی Cleome hassleriana در راسته Brassicales و ادامه مطلب

شرایط نگهداری از گیاه پاپیتال

شرایط نگهداری از گیاه پاپیتال با شرایط نگهداری از گیاه پاپیتال از بخش گیاهان سایت تفریحی جیران همراه باشید. نوع گیاه: پاپیتال یکی از گیاهان جایگزین چمن که خود دارای انواع مختلفی می باشد پاپیتال ادامه مطلب