تکثیر و پرورش شمشاد

تکثیر و پرورش شمشاد در اواسط دهه 1600 از اروپا به آمریکای شمالی راه پیدا کرد و از آن زمان آنها بخش مهمی از مناظر آمریکا بودند. با مجله اینترنتی جیران همراه باشید تا با ادامه مطلب