قصه های شیرین از بهلول (1)

قصه های شیرین از بهلول (1) با قصه های شیرین از بهلول (1) از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. بهلول نزد خلیفه روزی بهلول پیش خلیفه “هارون الرشید” نشسته بود، جمع زیادی از بزرگان خدمت خلیفه بودند. ادامه مطلب