شرایط نگهداری گل پوتوس قلبی

شرایط نگهداری گل پوتوس قلبی با شرایط نگهداری گل پوتوس قلبی از بخش گیاهان سایت تفریحی جیران همراه باشید.    فارسی اصیل: ونافار فارسی رایج: پوتوس قلبی این گیاه زینتی از هر نظر مقاوم ترین ادامه مطلب

شرایط نگهداری گیاه آگلونما

شرایط نگهداری گیاه آگلونما با شرایط و نحوه نگهداری و عوارض گیاه آگلونما از بخش گیاهان سایت تفریحی جیران همراه باشید. فارسی اصیل: نخشید. نخ درخشان فارسی رایج: آگلونما گیاهی است از خانواده آراسه، به علت وضع برگها ادامه مطلب