مبارزه با کبد چرب

مبارزه با کبد چرب ممکن است زیاد به کبد خود فکر نکنید. اما کبد هر روز عملکردهای اساسی را انجام می دهد. مانند سایر قسمت های بدن، چربی می تواند در کبد شما جمع شود. ادامه مطلب

مفهوم رنگ درمانی

مفهوم رنگ درمانی رنگ درمانی می تواند با تاباندن یک رنگ در ناحیه ای از بدن یا از طریق خیره شدن به رنگ خاصی انجام شود. رنگ های اصلی که در این روش از آنها ادامه مطلب