سیفلیس بارداری و درمان و پیشگیری

سیفلیس بارداری و درمان و پیشگیری هر آنچه در مورد سیفیلیس مادرزادی باید بدانید و مفهوم سیفلیس بارداری و درمان و پیشگیری این بیماری را از بخش سلامت سایت تفریحی جیران همراه باشید. بالاترین میزان مادرزادی سیفلیس در ادامه مطلب