فضیلت خواندن نماز شب

فضیلت خواندن نماز شب خواندن نماز شب دارای فضیلت های بسیاری است و در احادیث و روایات مختلف وجود دارد که به خواندن این نماز پر فضیلت دعوت کرده است. فضیلت خواندن نماز شب را ادامه مطلب

فواید سوره فلق و ناس

فواید سوره فلق و ناس (معوذتین) با فواید سوره فلق و ناس و درمان با قرآن سوره “ناس و فلق” همراه بخش مذهبی سایت تفریحی جیران باشید. امام باقر (ع) فرمودند: هرکس در نماز وتر، ادامه مطلب