متدولوژی و روشهای داده کاوی

متدولوژی و روشهای داده کاوی متدولوژی تکنیک‌های داده‌کاوی می‌توانند به عنوان ابزاری برای توسعه و بهبود کیفیت سیستم آموزشی و همچنین ارتقاء مدیریت منابع آموزشگاه‌ها استفاده شوند. متدولوژی و روش‌های داده کاوی را از بخش تکنولوژی سایت تفریحی جیران ادامه مطلب