روزه داری بیماران گوارشی

روزه داری بیماران گوارشی چنانچه بیماران گوارشی حین روزه داری دچار علایمی مانند دل درد خصوصاً هنگام ظهر شوند، نشانه فعالیت بیماری است و باید از روزه داری پرهیز کنند. بررسی روزه داری بیماران گوارشی ادامه مطلب