بوتاکس ایده آل من است

بوتاکس ایده آل من است سوسن پرور بازیگر فیلم «بوتاکس» : در ابتدا که فیلمنامه را خواندم، تصور کردم کارگردان نقش دیگری را برایم در نظر گرفته که بار کمیک بیشتری داشت و نام شخصیت ادامه مطلب