تاریخچه اِپُل

تاریخچه اِپُل واژه ای که با شنیدن آن ناخودآگاه تصویر دختران چهارشانه دهه ۶۰ در مانتو های بلند و گشاد برایمان تداعی می شود. امروز بخش مد و لباس سایت تفریحی جیران قصد دارد تاریخچه اِپُل را خدمتتان ادامه مطلب