ثروت یا موفقیت

ثروت یا موفقیت امشب با یک داستان آموزنده با نام ثروت یا موفقیت را از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. پیرمرد گفت: شوهرت خانه است؟ زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های ادامه مطلب

معرفی خدا با قصه

معرفی خدا با قصه بهول دانشمند عاقلی بود که خودش را به نادانی میزد تا حرفهای خود را به راحتی بزند و کسی مزاحم او نشود. معرفی خدا با قصه را که درباره آشنایی با ادامه مطلب

ترحم به سگ گرسنه

ترحم به سگ گرسنه امشب با یک داستان آموزنده دیگر با نام ترحم به سگ گرسنه از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. یک پیر مرد کارگر که تقرباً 50 سال داشت در یک گوشه ای از شهر ادامه مطلب

قصه درمانی اسراف کردن

قصه درمانی اسراف کردن با قصه درمانی اسراف کردن از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. یکی بود یکی نبود. یه مریم کوچولو بود که خیلی دختر خوب و مهربونی بود. همیشه کارهای خوب میکرد اما بچه ادامه مطلب

مشاهده بیشتر