دختر راستگو

دختر راستگو امشب با یک داستان آموزنده و عاشقانه ی دیگر با نام دختر راستگو را از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. روزی شاهزاده ای تصمیم به ازدواج گرفت. با یکی از دانایان شهرش در این باره ادامه مطلب

ترحم به سگ گرسنه

ترحم به سگ گرسنه امشب با یک داستان آموزنده دیگر با نام ترحم به سگ گرسنه از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. یک پیر مرد کارگر که تقرباً 50 سال داشت در یک گوشه ای از شهر ادامه مطلب

مشاهده بیشتر