نیت پاک انسان

نیت پاک انسان امروز با یک داستان آموزنده با نام نیت پاک انسان از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه ما باشید. مردي صبح زود از خواب بيدار شد تا نمازش را در مسجد بخواند. لباس پوشيد ادامه مطلب

خدایا تو چقدر هستی!

خدایا تو چقدر هستی! امشب با یک داستان آموزنده دیگر با نام خدایا تو چقدر هستی! از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. روزی یک از کسانی که در مورد خدا تردید داشت جلوی یک مسلمان را گرفته ادامه مطلب

پنجره 

پنجره امشب با یک داستان آموزنده دیگر با نام پنجره از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. در بيمارستاني، دو بيمار در يک اتاق بستري بودند. يکي از بيماران اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر يک ادامه مطلب

دختر راستگو

دختر راستگو امشب با یک داستان آموزنده و عاشقانه ی دیگر با نام دختر راستگو را از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. روزی شاهزاده ای تصمیم به ازدواج گرفت. با یکی از دانایان شهرش در این باره ادامه مطلب

ترحم به سگ گرسنه

ترحم به سگ گرسنه امشب با یک داستان آموزنده دیگر با نام ترحم به سگ گرسنه از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. یک پیر مرد کارگر که تقرباً 50 سال داشت در یک گوشه ای از شهر ادامه مطلب