معرفی خدا با قصه

معرفی خدا با قصه بهول دانشمند عاقلی بود که خودش را به نادانی میزد تا حرفهای خود را به راحتی بزند و کسی مزاحم او نشود. معرفی خدا با قصه را که درباره آشنایی با ادامه مطلب

خدایا تو چقدر هستی!

خدایا تو چقدر هستی! امشب با یک داستان آموزنده دیگر با نام خدایا تو چقدر هستی! از بخش سرگرمی سایت تفریحی جیران همراه باشید. روزی یک از کسانی که در مورد خدا تردید داشت جلوی یک مسلمان را گرفته ادامه مطلب