کنترل خشم با ورزش

کنترل خشم با ورزش هیچ کدام از ما نمی تواند ادعا کند که تا به حال عصبانی نشده است. احساس خشم و عصبانیت مثل هر احساس دیگری طبیعی است اما وقتی کنترل آن از دست ادامه مطلب

درمان افسردگی

درمان افسردگی ٧٠ درصد از افراد دوقطبی که در برابر داروهای ضد افسردگی مقاوم بودند در یک هفته به این درمان واکنش نشان دادند. راهکار شگفت انگیز درمان افسردگی را از بخش سلامت سایت تفریحی جیران همراه باشید. ادامه مطلب