تعبیر خواب ضریح

تعبیر خواب ضریح تعبیر خواب ضریح یا دیدن ضریح، حرم و یا به طور کلی زیارتگاه در خواب نماد عقاید و باورهای جمعی مردم است. ضریح ساختمان و محلی است که بر روی مزاری مقدس ادامه مطلب