زندگینامه امام موسی کاظم(ع)

زندگینامه امام موسی کاظم(ع) با مختصری از زندگینامه امام موسی کاظم(ع) از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید. شاید نام «فضل بن ربیع» زندانبانی که به امر هارون خلیفه عباسی مأمور نگهبانی از امام موسی کاظم (ع) بود، ادامه مطلب

زندگینامه امام جواد (ع)

زندگینامه امام جواد (ع) با زندگینامه امام جواد(ع) از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید.  امام نهم مقام  محمّد نام  جواد، التقی لقب  ابو جعفر کنیه  علی نام پدر  خیزران نام مادر  10 رجب سال 195 ادامه مطلب