فواید دارویی به دونه

فواید دارویی به دونه با فواید دارویی به دونه از بخش گیاهان سایت تفریحی جیران همراه باشید.  طبع: سرد و تر لعاب به دانه جهت ترمیم زخم ها و سوختگی پوست بر اثر آفتاب سوختگی و آتش مفید است. ادامه مطلب