روشهای طبیعی کاهش وزن

روشهای طبیعی کاهش وزن بسیاری از اطلاعات بد کاهش وزن در اینترنت وجود دارد. بسیاری از آنچه توصیه می شود در بهترین حالت مشکوک است و بر اساس هیچ علم واقعی نیست. با این حال ادامه مطلب

سفت کردن پوست صورت در خانه

سفت کردن پوست صورت در خانه عوامل بسیاری در شل شدن پوست دخیل هستند: افزایش سن، کاهش وزن سریع، رژیم‌غذایی نامناسب و غیره. علت شل شدن پوست هرچه باشد، با بی‌توجهی به آن، وضعیت روزبه‌روز ادامه مطلب