افزایش روزی با سوره همزه

افزایش روزی با سوره همزه با فضیلت و افزایش روزی با سوره همزه از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید. امام صادق (ع) فرمودند: کسی که سوره همزه را در نمازهای واجب خویش بخواند خداوند فقر و ادامه مطلب