دلیل نبودن فرزندان حضرت علی در شب ضربت خوردن در مسجد

دلیل نبودن فرزندان حضرت علی در شب ضربت خوردن در مسجد مروری بر زندگی امیرالمؤمنین و دلیل نبودن فرزندان حضرت علی در شب ضربت خوردن در مسجد را از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه ما باشید. امام حسن مجتبی ادامه مطلب