درمان افسردگی

درمان افسردگی ٧٠ درصد از افراد دوقطبی که در برابر داروهای ضد افسردگی مقاوم بودند در یک هفته به این درمان واکنش نشان دادند. راهکار شگفت انگیز درمان افسردگی را از بخش سلامت سایت تفریحی جیران همراه باشید. ادامه مطلب

مشاهده بیشتر